KURSAI “RACIONALUS ANTIMIKROBINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS” 2024 06 15 – 2024 06 30

Apie

Suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir registruota METAS sistemoje

Aprašymas

Patvirtinta  SAM ir registruota METAS sistemoje

Tikslinė dalyvių grupė*:

visų profesinių kvalifikacijų gydytojai (išskyrus darbo medicinos gydytoją, gydytoją dietologą, gydytoją onkologą radioterapeutą, gydytoją psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, gydytoją genetiką, gydytoją patologą, gydytoją radiologą, teismo medicinos gydytoją, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, gydytoją onkologą chemoterapeutą, gydytoją vaikų onkohematologą),

 visų profesinių kvalifikacijų farmacijos specialistai,

visų profesinių kvalifikacijų gydytojai odontologai.

*Nauja redakcija nuo 2023-12-01: Nr. V-1018, 2023-09-21, paskelbta TAR 2023-09-22, i. k. 2023-18597. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS. ĮSAKYMAS: DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. 2002 m. kovo 18 d. Nr. 132. Vilnius

Programos tikslas: tobulinti turimas žinias apie racionalų antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimą ir vartojimą.

Tobulinimo programos trukmė: 6 val.

Tobulinimosi forma: kursai.

Tobulinimo programos vykdymo tipas: dieninis, nuotolinis (asinchroniniu būdu)

Tobulinimo programos rengėjai: Klinikinės medicinos ir farmacijos draugija

Tobulinimo programos lektoriai: doc. dr. Eglė Tamulevičienė, dr. Jolanta Miciulevičienė, doc. Gediminas Urbonas, dr. Simonita Alaburdė

Bendra informacija kurso dalyviams

 • Kurso dalyviai nuotolinių mokymų platformoje nuo kurso paskelbimo datos išklauso paskaitas (jas galite išklausyti ir po vieną). Kursas bus uždarytas liepos 1 d.
 • Išklausius paskaitas laikomas testas, parengtas pagal programoje pateiktą medžiagą. Testas sudarytas iš uždaro tipo klausimų su vienu teisingu atsakymu. Testo laikymo nenutraukite. Testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakoma į 80 proc. klausimų. Testą galėsite laikyti keletą kartų.
 • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas bus išduotas tik prisijungusiems prie kursų programos dalyviams. Sertifikatai bus išsiųsti Jūsų nurodytu el. paštu per 15 darbo dienų.
 • Informacija: [email protected] ir/ar tel. 8-618 87321.

KAIP UŽSIREGISTRUOTI

SVARBU: Jei nesate užsiregistravę  sistemoje – reikia prisiregistruoti. Jei esate registruotas – prisijungti.

 1. Prisijungus prie sistemos per meniu pasiekite norimą kursą ir įsidėkite jį į krepšelį.
 2. Paspausti „Į krepšelį”.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE KURSO

 1. Prisijungus prie sistemos per meniu suraskite savo įsigytą kursą.
 2. Atidarykite kursą ir spauskite mygtuką “Pradėti”.
 3. Peržiūrėję paskaitas pažymėkite “Peržiūrėta”.
 4. Norėdami laikyti testą – atidarykite paskaitą “Testas” ir pasirikite “Kurso testas”.

Tobulinimo rezultatai (numatomi gebėjimai):

 • Įgyti naujų žinių apie antimikrobinio atsparumo problemos mastą, su šia problema susijusį ligotumą ir mirštamumą;
 • Gebėti taikyti naujausias diagnostikos ir gydymo rekomendacijas, kurios užtikrintų pagrįstą ir atsakingą antimikrobinių vaistų skyrimą ir vartojimą.

Tobulinimo turinys ir dalykų aprašai:

Mikroorganizmų rezistentiškumas antimikrobiniams vaistams: problemos priežastys ir pasekmės

Turinys: aptarti mikroorganizmų rezistentiškumo mastą antimikrobiniams vaistams, su šia problema susijusį ligotumą ir mirštamumą. Supažindinti su naujausiais moksliniais  šios problemos tyrimais. Tikslas: supažindinti su mikroorganizmų rezistentiškumas antimikrobiniams vaistams problematika.

Racionalus antimikrobinių vaistų skyrimas gydymo praktikoje: farmakokinetika, farmakodinamika, indikacijos, dozavimo principai, kontraindikacijos, sąveikos 

Turinys: supažindinama su racionalaus antimikrobinių vaistų vartojimo principais, skiriant etiotropinį, empyrinį ar profilaktinį gydymą. Aptariami veiksniai, kurie turi įtakos vaisto pasirinkimui, dozei, vartojimo būdui, gydymo trukmei, kombinuotos terapijos pasirinkimui.

Tikslas: skatinti racionalų antimikrobinių vaistų skyrimą.

Praktiniai racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo aspektai vaikų ir suaugusiųjų gydymo praktikoje

Turinys: Pristatomos klinikinės situacijos, skiriant antimikrobinius preparatus infekcijų gydymui. Klinikinių gairių ir tyrimų reikšmė parenkant preparatus. Analizuojamos antimikrobinių vaistų skyrimo klaidos ir pasekmės.

Tikslas: sumažinti nepagrįstą ir neatsakingą antimikrobinių vaistų vartojimą.

Temos

5 Paskaitos6h

Kvalifikacijos tobulinimo kursas – teorinė dalis

Mikroorganizmų rezistentiškumas antimikrobiniams vaistams: problemos priežastys, pasekmės. dr. J. Miciulevičiene49:50
Racionalus antimikrobinių vaistų skyrimas suaugusiems. S. Alaburdė49:56
Racionalus antimikrobinių vaistų skyrimas gydymo praktikoje: indikacijos, dozavimo principai, kontraindikacijos. dr. E. Tamulevičienė48:55
Racionalus gydymas antibiotikais. Praktiniai antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo aspektai. dr. E. Tamulevičiene48:55
Tinkamas suaugusiųjų pacientų ambulatorinis gydymas antibiotikais. doc. dr. G. Urbonas1:12:57

Testas

35,00 

 • Tobulinimo programos trukmė: 6 val.
 • Tobulinimosi forma: kursai.
 • Tobulinimosi būdas: nuotolinis (asichroninis).

Kursas skirtas

 • Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, išskyrus darbo medicinos gydytoją, gydytoją dietologą, gydytoją onkologą radioterapeutą, gydytoją psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, gydytoją genetiką, gydytoją patologą, gydytoją radiologą, teismo medicinos gydytoją, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, gydytoją onkologą chemoterapeutą, gydytoją vaikų onkohematologą), 
 • visų profesinių kvalifikacijų farmacijos specialistai,
 • visų profesinių kvalifikacijų gydytojai odontologai.