KURSAI “RACIONALUS VAISTŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS” 2023 05 20

Apie

PROJEKTAS „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis PROGRAMA "RACIONALUS VAISTŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS" Suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija ir registruota METAS sistemoje, Nr.21752

Aprašymas

page1image2405792
page1image2433568

Projektas

„Išmintingasis vaistų sąrašas“

Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Programa

„RACIONALUS VAISTŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS“

 

Tikslinė dalyvių grupė: sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, kurie turi medicinos praktikos ar farmacijos praktikos licenciją ar yra įrašyti į Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašą.

N.B. Kursuose negali dalyvauti asmenys, turintys kursų vykdymo metu  nedarbingumo pažymėjimą, esantys nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose.

Tobulinimosi kursų trukmė: 8 val.

Tobulinimosi forma: kursai.

Tobulinimosi programos tipas: dieninis sinchroniniu būdu.

Tobulinimosi vieta: Lietuva.

Tobulinimosi kurso rengėjai: doc. G. Gumbrevičius, prof. R. Kubilius, prof. Saulius Sadauskas, doc. A. Ščiupokas, doc. E. Tamulevičienė.

BENDRA INFORMACIJA KURSO DALYVIAMS

 • Registracija galioja tik atsiuntusiems projekto dalyvio anketą;
 • Kurso dalyviai  prisijungia prie atsiųstos aktyvios (ZOOM)  nuorodos  gegužės 20 d. Kursai vyks nuo 9.00 iki 17.00 val.
 • Išklausius paskaitas laikomas testas, parengtas pagal programoje pateiktą medžiagą. Testas sudarytas iš uždaro tipo klausimų su vienu teisingu atsakymu. Testo laikymo nenutraukite. Testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakoma į 80 proc. klausimų. Testą galėsite laikyti keletą kartų.

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas bus išduotas:

 • Užpildžius projekto dalyvio anketą;
 • Tik prisijungusiems ir išklausiusiems  visą kursų programą;
 • Išlaikusiems testą;
 • Užpildžiusiems kursų vertinimo anketą.

Informacija: [email protected] ir/ar tel. 8-686 06491

 

KAIP UŽSIREGISTRUOTI PRIE KURSO

SVARBU: Jei nesate užsiregistravę  sistemoje https://mokymai.emedicina.lt – reikia prisiregistruoti. Jei esate registravęsi – prisijungti.  Prisijungus prie sistemos per meniu pasiekite norimą kursą.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE KURSO  (testo laikymui ir vertinimo anketos pildymui)

 1. Prisijungus prie sistemos per meniu paspauskite aktyvią nuorodą “Racionalus vaistų skyrimas ir vartojimas”.
 2. Norėdami laikyti testą – atidarykite  ir pasirinkite “Kurso testas”.
 3. Būtinai užpildykite kurso testą ir vertinimo anketą. 

PROGRAMA

Programos tikslas. Tobulinti žinias apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą bei jų pritaikymą kasdienėje klinikinėje ir farmacijos praktikoje.

Programos uždaviniai:

 • supažindinti su demografine statistika, senėjimo tendencijomis, vyresnių ir senų žmonių farmakokinetiniais, dinaminiais ypatumais;
 • supažindinti su bendro pobūdžio informacija apie racionalaus vaistų vartojimo principus ir naudą sveikatai bei valstybės ir paciento finansinėms išlaidoms, tai iliustruojančiais statistiniais duomenimis ir pavyzdžiais;
 • pateikti informaciją apie neracionalaus vaistų vartojimo riziką ir žalą (polifarmacija, vaistų sąveika, netinkamos dozės, gydymo trukmė, pasekmės (intoksikacija, hospitalizacija). Supažindinti su tokius atvejus iliustruojančiais statistiniais duomenimis ir pavyzdžiais.
 • pateikti žinias apie šių vaistų grupių racionalų skyrimą ir vartojimą: antibiotikus, benzodiazepinus, skausmo gydymą; nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (toliau – NVNU) skyrimą, vaistus širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti, kraujo krešėjimą veikiančius vaistus, vaistus cukriniam diabetui gydyti;
 • supažindinti su polifarmakoterapija ir vaistų sąveikomis, maisto įtaka vaistų vartojimo saugumui ir veiksmingumui;
 • pristatyti vaistų skyrimo ir vartojimo ypatumus geriatrijoje, ypatingo atsargumo reikalaujančias vaistų grupes;
 • teikti informaciją apie gydymo režimo laikymosi svarbą; intervencijas, gerinančias vaistų režimo laikymąsi;
 • paaiškinti generinių vaistų ypatumus ir jų santykį su originaliais vaistais;
 • pristatyti įtariamų nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo atvejus, jų identifikavimą ir pranešimų apie įtariamų nepageidaujamų reakcijų (ĮNR) pildymą bei pateikimą;
 • aptarti neracionalų vaistų vartojimą, įskaitant pavyzdžius, aktualius statistinius vaistų suvartojimo duomenis ir tendencijas, įvairius klinikinių situacijų pavyzdžius ir galimus jų sprendimo būdus.

Tobulinimosi turinys ir dalykų aprašai

Paskaitos

Paskaita. Racionalaus vaistų vartojimo problemos ir jų sprendimo būdai. Polifarmacija, vaistų sąveikos. Doc. G. Gumbrevičius

Turinys: pristatyti racionalaus vaistų skyrimo ir vartojimo principus. Įgyti žinių apie neracionalaus vaistų vartojimo riziką ir žalą (polifarmaciją, vaistų sąveikas, netinkamas dozes, gydymo trukmę), pasekmes (intoksikaciją, hospitalizaciją). Susipažindinti vaistų skyrimo ir vartojimo ypatumais geriatrijoje. Generinių vaistų skyrimo ypatumai.

Tikslas: supažindinti su racionalaus vaistų vartojimo principais bei vyresnio amžiaus pacientų farmakoterapijos aspektais. Trukmė: 2 val.

Paskaita. Senyvo amžiaus žmonių farmakoterapijos ypatumai. Nepageidaujamas vaistų poveikis: klasifikacija, identifikavimas ir pranešimo tvarka. Doc. G. Gumbrevičius

Turinys:  Susipažindinti su senėjimo tendencijomis, vaistų skyrimo ir vartojimo ypatumais geriatrijoje. Saugus benzodiazepinų skyrimas. Aptarti neracionalaus vaistų skyrimo ir vartojimo klinikines situacijas, įtariamų nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo atvejus, jų atpažinimą ir pranešimų pildymą bei pateikimą.

Tikslas: supažindinti su neracionalaus vaistų skyrimu ir vartojimo apimtimi, rizika ir žala vyresnio amžiaus pacientų grupėje. Pristatyti nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo identifikavimo ir pranešimo algoritmą. Trukmė: 1 val. 40 min.

Paskaita. Racionalus antibiotikų skyrimas ir vartojimas. Doc. E. Tamulevičienė

Turinys: racionalaus antimikrobinių vaistų vartojimo principai, skiriant etiotropinį, empirinį ar profilaktinį gydymą. Veiksniai, kurie turi įtakos vaisto pasirinkimui, dozei, vartojimo būdui, gydymo trukmei, kombinuotosios terapijos pasirinkimui. Klinikinių situacijų aptarimas.

Tikslas: skatinti racionalų antimikrobinių vaistų skyrimą ir vartojimą. Trukmė: 1 val. 30 min.

Paskaita. Racionalus vaistų nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei kraujo krešėjimą veikiančių vaistų skyrimas ir vartojimas. Prof. R. Kubilius

Turinys: optimalus lėtinių ir ūminių vainikinių arterijų sindromo ir arterinės hipertenzijos, esant didelei širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) rizikai, racionalus medikamentinis gydymas. Saugus kraujo krešėjimą veikiančių vaistų skyrimas ir vartojimas. Supažindinti su didžiaisiais ŠKL rizikos veiksniais, priminti šios rizikos stratifikavimą. Pabrėžiama tinkamo gydymo inicijavimo svarba bei vaistų vartojimo drausmingumas. Klinikinių situacijų aptarimas.

Tikslas: skatinti racionalaus ir nuoseklaus širdies ir kraujagyslių ligų gydymo strategiją, priminti apie sudėtinių vaistų svarbą gydant šią patologiją. Trukmė:  1 val. 30 min.

Paskaita: Racionalus vaistų nuo cukrinio diabeto skyrimas ir vartojimas. Prof. S. Sadauskas

Turinys: supažindinti su cukrinio diabeto gydymo principais (pirmojo ir antrojo tipo CD). Gydymo pasirinkimo galimybės atsižvelgiant į paciento amžių, ligos trukmę, širdies ir kraujagyslių ligas, gretutinius susirgimus, hipoglikemijų riziką bei vaistų savybes: jų įtaką svoriui, diabeto komplikacijoms bei šalutinį poveikį.

Tikslas: pristatyti pirmojo ir antrojo tipo cukrinio diabeto farmakoterapijos principus, kurie užtikrintų adekvačią glikemijos kontrolę. Trukmė: 1 val.

Paskaita. Racionalus skausmo gydymas ir nesteroidinių vaistų nuo uždegimo skyrimo principai. Doc. A. Ščiupokas

Turinys: ūminio ir lėtinio skausmo malšinimas: diagnostika, farmakoterapija. Racionalus NVNU skyrimas ir saugaus vartojimo principai.

Tikslas: supažindinti su ūminio ir lėtinio skausmo malšinimo racionalios ir saugios farmakoterapijos principais. Trukmė: 1 val.

N.B. Klausimus lektoriams galite siųsti adresu: [email protected].

Temos

2 Paskaitos

TESTAS

KURSO TESTAS

VERTINIMO ANKETA

KURSO MEDŽIAGA

Nemokamas

 • Tobulinimo programos trukmė: 8 val.
 • Tobulinimosi forma: kursai.
 • Tobulinimosi būdas: nuotolinis sinchroninis.

Kursas skirtas

 • Visų profesinių kvalifikacijų medicinos gydytojai ir farmacijos specialistai.