Mes vykdome išankstinę registraciją į organizuojamus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiai apima:

Konferencijos;

Seminarai;

Tiksliniai vidiniai ir išoriniai mokymai;

Nuotoliniai (distanciniai) mokymai

Kiti teisės aktais leistini mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo formos.

Dalyviai, ketindami (pageidaudami) dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, privalo: susipažinti su čia paskelbta informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir išduoti sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo.

Negavę šio sutikimo, negalėsime vykdyti registracijos į renginius, parengti ir išduoti dalyvio pažymėjimo, atlikti kitus pagal teisės aktus privalomus veiksmus.

Primename, kad Jūsų asmens duomenys yra tinkamai ir visapusiškai saugomi mūsų įmonėse, jie yra konfidencialūs ir naudojami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;

Čia galite susipažinti su mūsų įmonių slapukų politika, susipažinti ir patvirtinti susipažinimą su šiomis registracijos sąlygomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį ir primename Jums, kad registruodamiesi į renginius, Jus patvirtinate ir įsipareigojate, kad: esate sveikatos priežiūros ir(arba) farmacijos specialistai, turite teisę susipažinti su kvalifikacijos tobulinimo metu pateiktos ir gautos medžiagos turiniu; atsakingai elgtis su gauta medžiaga, nekopijuoti, neplatinti, nekeisti, neapdoroti jos, nedalinti tretiesiems asmens be mūsų įmonių rašytinio sutikimo; negalima dalintis Jums suteikta prieiga prie Jūsų paskyros, esančios šioje svetainėje; negalima kopijuoti ir dalintis gautomis nuorodomis į patalpintų filmuotų paskaitų svetainę; vaizdinė mokomoji medžiaga yra skirta pasiruošti užduotims ir profesiniam tobulinimuisi; Jūs sąžiningai atliksite visas Jums paskirtas užduotis, atitinkančias Jūsų kompetenciją; už gautos medžiagos kokybę ir naujumą atsako mūsų įmonės; tik išreiškę savo sutikimą su šiomis Registracijos sąlygomis bei išduodami sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, galėsite pradėti registraciją į kvalifikacijos kėlimo renginius.