LĖTINIO SKAUSMO IR POKOVIDINIO SINDROMO REABILITACIJOS AKTUALIJOS